کرباسچی: اصلاح طلب ها نباید روحانی را ترک کنند...

کرباسچی: اصلاح طلب ها نباید روحانی را ترک کنند روزنامه اعتماد مصاحبه ای دارد با غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب سازندگی که وی بر ادامه حمایت اصلاح طلبان از دولت روحانی تاکید کرده و گفته است: ممکن بود دیگ...