تازه های کتاب

دستم را باز بگذارید می خواهم بنویسم آغوش! سلام! به کلبه کتاب خوش آمدید. همین چند روز پیش خانمی با پسربچه ی خردسالش آمده بود کتاب فروشی ما و دنبال کتاب های کمک درسی سال دوم ابتدایی بود. کنجکاو که شدم ...