عجالتا ریش و قیچی دست آن هاست!

عجالتا ریش و قیچی دست آن هاست! سلام. به کلبه کتاب خوش آمدید! در کنار کتاب های شعر، کتاب های ترانه هم مخاطب خاص خود را دارند. اما گویا با وجود تغییر و تحولات در وزارت ارشاد، ترانه سراها از روند ممیزی ...