پایان پانزده سال صدر نشینی

پایان پانزده سال صدر نشینی انتخابات هیات رئیسه ی مجلس شورای اسلامی در سال آخر عمر مجلس« تمام قد سنتی نهم» برگزار شد و«نمایندگان محافظه کار مجلس» به حسین سبحانی نیا اعتماد نکردند و وی ناچار شد صندلی س...