آرزوی موج تازه در نیشابور

آرزوی موج تازه در نیشابور ابوالفضل شکیبا متولد ۱۳۵۶ نیشابور کارگردان و فیلمسازهمشهری، که اینک در کنار فعالیت هنری، آموزش علاقه مندان به هنر هفتم را به عنوان دغدغه ای جدی در پیش گرفته است، یک روز تابس...