کوتاه از شهرستان نیشابور

دواران آلمانی و ایرانی برای جشنواره سلامت وب ­دا- امین الرعایایی دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس سلامت نیشابور گفت: ۲۳۰  فیلم از ۲۰۴ هنرمند فیلمساز توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شده است. به گفته وی...