چگونه مصرف سوخت خودرو را مدیریت کنیم!

چگونه مصرف سوخت خودرو را مدیریت کنیم! مصرف سوخت همیشه یکی از مهم ترین معضلات خودرو سازان در طراحی یک محصول ایده آل می باشد که تولید کننده با توجه به موارد مصرف خودرو در بازار این مورد مهم را مد نظر ق...