چرا نوجوانان از منزل فرار می کنند

چرا نوجوانان از منزل فرار می کنند دوستان سلام. امروزه فرار از منزل به عنوان یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی، همزمان با گسترش فرهنگ شهر نشینی در شهرها و روستاها به شکل ناپسندی خودنمایی می کند.تقریبا ...