نوید رونمایی از سه محصول تولیدی جدید صادراتی در سال ۹۴...

پیشتازی شرکت خیام صنعت در تولید داخلی، خودکفایی و صادرات نوید رونمایی از سه محصول تولیدی جدید صادراتی در سال ۹۴ شرکت تعاونی تولیدی خیام صنعت نیشابور از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را در کارگاهی کوچک در نیشاب...