«پوپولیسم»قربانگاه خردورزی

«پوپولیسم»قربانگاه خردورزی: آیا انتخابات مجلس دهم شیشه ی عمر عوامفریبان را خواهد شکست؟ در عالم سیاست «پوپولیسم» به کنش های «عامه پسندی» اشاره می کند که به جای تکیه بر عقلانیت و حل خردمندانه و ریشه ای...