روی دست پدر؛ پیش چشم مادر: کودک ۵ ساله جان باخت!...

روی دست پدر؛ پیش چشم مادر: کودک ۵ ساله جان باخت! دررود و درمانگاهی که «در حاشیه» است مادر و پدر پیکر نیمه‌جان کودک خود را به درمانگاه شهر درود بردند. درمانگاه باز بود، اما آنها هر چه جست‌و‌جو کردند پ...