مردی که سازش «آن» داشت

برای شاعر سنتور، پرویز مشکاتیان مردی که سازش «آن» داشت ۲۹ شهریور ماه سالروز درگذشت ستاره بی بدیل موسیقی ایران، همشهری فقیدمان پرویز مشکاتیان بود. در گرامی داشت یاد او نشریات و رسانه ها مطالب مختلفی ا...