پدر شهیدان والامقام نیشابوری درگذشت سید باقر میر علمدار/ سیدحسن رضایی فرد« عابدی » پدردو شهید والامقام نیشابوری سید احمد و سیدمهدی عابدی به فرزندان شهیدش پیوست. حاج سیدحسن رضایی فرد« عابدی » متولد ۹/...