۶ هزار تماس تلفنی برای دریافت نوبت‌ دندان‌پزشکی در هر روز...

یک آمار عجیب از کلینیک تامین اجتماعی نیشابور: ۶ هزار تماس تلفنی برای دریافت نوبت‌ دندان‌پزشکی در هر روز رئیس کلینیک تامین اجتماعی نیشابور به خبرنگار فارس گفت: روزانه ۶ هزار تماس تلفنی برای دریافت نوب...