با یک مترجم نیشابوری در نمایشگاه کتاب تهران (تازه های کتاب)...

با یک مترجم نیشابوری در نمایشگاه کتاب تهران درود! به کلبه کتاب خوش آمدید! به خیر و خوشی، بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران هم گشایش یافت و از چند روز پیش تا آخر همین هفته یعنی ۲۵ اردیبهشت، میزبان دوس...