وقوع ۵۰درصد جرایم خشن نیشابور در جشن‌های عروسی...

وقوع ۵۰درصد جرایم خشن نیشابور در جشن‌های عروسی فرمانده انتظامی نیشابور گفت:۵۰ درصد جرایم خشن در برگزاری جشن‌های عروسی اتفاق می‌افتد و بیکاری ارتباط مستقیمی با بروز این نوع جرایم دارد. سرهنگ حسن حسینی...