وقتی آدم حسابمان نمی کنند

وقتی آدم حسابمان نمی کنند شما در حال خواندن ستون آزاد در نشریه ی خیام نامه هستید. قرار است در اینجا از همه چیز بنویسیم و خوشحال می شویم شما هم با ما همکاری کنید. راه های ارتباط با نشریه هم که تلفن و ...

وقتی آدم حسابمان نمی کنند(طنز)

وقتی آدم حسابمان نمی کنند مثلا قرار بود در ستون آزاد مطالب با چاشنی طنز همراه باشند اما اوضاع و احوالمان به گونه ای است که طنزمان نمی آید دیگر! این هم نوشته ای که یک دوست فرهنگی برای این ستون فرستاده...