اگر واقعا دلواپس وضعیت فرهنگ هستید…...

اگر واقعا دلواپس وضعیت فرهنگ هستید، چرا به جز دولت از ۲۶ دستگاه متولی با بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بودجه، نمی پرسید نامه سرگشاده صادق زیباکلام به سیداحمد خاتمی امام جمعه تهران: اینکه امور فرهنگی جا...