قتل در آرایشگاه ،دستگیری در بیابان

قتل در آرایشگاه ،دستگیری در بیابان ضارب ۵۶ساله خیابان مدرس دستگیر شد از انگیزه های احتمالی ضارب خبری در دست نیست با تلاش ماموران دایره مبارزه با جنایی پلیس آگاهی شهرستان نیشابور قاتل فراری ۵۶ ساله در...