عجب دولت پاکی بود و ما خبر نداشتیم…

عجب دولت پاکی بود و ما خبر نداشتیم… روزنامه جام جم با اشاره به واردات بیش از ۴۴ هزار خودرو در دو سال پایانی دولت پیشین، به استناد گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته است که «واردات هر دستگاه خودرو ...