شصت ونهمین سالروز بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی...

شصت ونهمین سالروز بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ۶۹ سال قبل در ساعت هشت و پانزده دقیقه صبح روز دوشنبه ششم اوت ۱۹۴۵ به وقت محلی در شهر هیروشیما، کسانی که در حومه شهر و در فاصله دورتری از مرکز انف...