حوادث نیشابور

با تلاش غیورانه آتش نشانان مهار شد: تریلر بنزینی که تبدیل به بمب آتش زای چند تنی شده بود انسداد دوساعته جاده نیشابور – سبزوار راننده تریلر حامی بنزین که در مسیر سبزوار- نیشابور در حرکت بود ناگه...