جانباز نیشابوری به خشت ها جان می دهد

جانباز نیشابوری به خشت ها جان می دهد سید باقر میرعلمدار / محمد لطفی جانباز دوران دفاع مقدس با دستان چیره دستش به آجرها جان می دهد واین هنر دیرینه وسنتی ایرانی را دراین زمان زنده کرده است. آجر‌‌تراشی ...