هم اندیشی بزرگ‌ترین نیروگاه سیکل ترکیبی شرق کشور با دانشگاه آزاد...

  اولین جلسه هم اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور با نیروگاه سیکل ترکیبی خیام نیشابور با هدف بررسی طرح‌های حوزه برق و چگونگی مشارکت واحد نیشابور در محل این نیروگاه برگزار گردید. در ابتدای ...