همایش غنچه های عاشورایی مهدهای کودک نیشابور برگزار شد...

همایش غنچه های عاشورایی مهدهای کودک نیشابور برگزار شد رییس اداره بهزیستی شهرستان نیشابور ازبرگزاری همایش غنچه های عاشورایی مهدهای کودک درتکیه ابوالفضلی به مناسبت سالروز شهادت ۳ ساله ابا عبدا… ح...