به شرق اگر دهد هنر شرق احترام دهد

گزارش یک سفر چندی پیش خانم گرته مارستین استاد بازنشسته هنر از دانشگاه اسلو(نروژ) و مشاور هنری سازمان فرهنگی – هنری یونسکو، سفری به ایران داشت وبا دعوت اینجانب مهمان دانشکده هنر در شهرمان نیز شد...

انسان را نمی شود از هنر جدا کرد

انسان را نمی شود از هنر جدا کرد موسیقی ایرانی شامل دستگاه ها «نغمه ها» و آوازهایی است از صدها سال قبل سینه به سینه به ما رسیده است. موسیقی همواره در متن زندگی مردم جریان داشته است. قدیمی ترین مهرنگار...

گفتگو با هنرمندان صنایع دستی نیشابور

گفتگو با هنرمندان صنایع دستی نیشابور تنها با امکانات شخصی، خود را سرپا نگه داشته ایم هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران زمین نشان دهنده ویژگی ها و میراث هنری و سنتی مردم ما می باشد.صنایع دستی به رشته ها ...

بازیابی هویت گم شده نیشابور

گفتگو با: هادی عرب نرمی، نقاش و مجسمه ساز همشهری بازیابی هویت گم شده نیشابور هادی عرب نرمی – متولد ۱۳۵۷ نیشابور – نقاش و مجسمه ساز، مدرس دانشگاه تهران در رشته مجسمه سازی ، هنرمند جوانی است که آثار او...