بازیابی هویت گم شده نیشابور

گفتگو با: هادی عرب نرمی، نقاش و مجسمه ساز همشهری بازیابی هویت گم شده نیشابور هادی عرب نرمی – متولد ۱۳۵۷ نیشابور – نقاش و مجسمه ساز، مدرس دانشگاه تهران در رشته مجسمه سازی ، هنرمند جوانی است که آثار او...