بنیان گذار نخستین دستگاه تفکر

بنیان گذار نخستین دستگاه تفکر (بخش نخست) ارسطودرسال ۳۸۴ قبل از میلاد مسیح در شهر»استاگیرا»(Stagira) در یونان بدنیا آمد.پدرش «نیکو ماخوس» پزشک و دوست پادشاه مقدونی بود و مادرش «ناسیتیس» نام داشت که هر...