نیشابور یک «شهرـ موزه» در کشور است و باید موزه مستقل داشته باشد...

در سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به نیشابور عنوان شد: نیشابور یک «شهرـ موزه» در کشور است و باید موزه مستقل داشته باشد احسان سلیمانی/ معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش...