شورای شهر و لحاف ملاّ

  ملانصرالدین را که می‌شناسید؟ لابد می‌گویید: البته که می‌شناسیم. اصلاً کسی هست که ملاّ را نشناسد؟ و حتماً داستان‌های زیادی هم درباره‌ی این آقا شنیده یا خوانده اید. لابد خواهید گفت: البته که خوا...