آثار حقوقی وکالت بلاعزل

در فصل بهار و با نزدیک شدن به فصل تابستان شاهد آن هستیم که مردم به خرید و فروش اتومبیل و زمین و مسکن تمایل بیشتری نشان می دهند و مبادرت به تنظیم قراردادهای خرید و فروش می نمایند و قراردادهای خود را د...