کوتاه از شهرستان

وب دا- امام جمعه نیشابور در جلسه «ستاد امر به ‌معروف و نهی از منکر شهرستان» به میزبانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: تذکر به افرادی که در جمع حاضر هستند با دیگران متفاوت است و این تفاوت از بابت نوع...