روش جدید مدیران بازمانده از دولت احمدی نژاد در تکریم ارباب رجوع؛...

روش جدید مدیران بازمانده از دولت احمدی نژاد در تکریم ارباب رجوع؛ نوازشگری بخشدار سرولایت با مشت در واکنش به انتقادات یک شهروند دیگر چشم و گوش مردم به شاهکارهای شیفتگان خدمت عادت کرده است. ظاهرا باید ...