نمایشگاه هنری « ۳۰ اثر،۳۰ هنرمند» برگزار گردید...

نمایشگاه هنری « ۳۰ اثر،۳۰ هنرمند» برگزار گردید نمایشگاه هنری با عنوان «۳۰ اثر، ۳۰ هنرمند» به صورت گروهی همراه با نمایش آثار مؤلفان نیشابوری در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار شد. این نمایشگاه شامل آثا...