دعوت از رئیس شورای پارلمان دانش آموزی جهت شرکت درجلسات شورای اداری...

  مظفری:از رئیس شورای پارلمان دانش آموزی به عنوان یک شورای اداری شهرستان دعوت به حضور درجلسات می شود. هم زمان با پنجمین روز از هفته بزرگداشت مقام معلم همایش پارلمان شوراهای دانش آموزی نیشابور با...