احمد توکلی به نقل از حداد عادل: خدا از خلق احمدی نژاد پشیمان شده و قال...

احمد توکلی به نقل از حداد عادل: خدا از خلق احمدی نژاد پشیمان شده و قالب او را هم شکسته است! احمد توکلی، نماینده شاخص اصولگرای مجلس در گفتوگوی پایان سال خود با روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: «آقای حدا...