گفت وگویی صمیمانه با نقاش وطراح برجسته شهرمان ابوالفضل رفیعی...

هنر مخالف خشونت، ظلم و غارت است اولین آثار کشف شده نقاشی در ایران به حدود ده هزار سال قبل بر می گردد که در غار دوشه در لرستان به دست آمده است. نقاشی ایرانی که به غلط مینیاتور گفته می شود در دوره اسلا...