کوتاه از شهر

مظفری، رییس جدید بانک کشاورزی فیروزه روابط عمومی فرمانداری فیروزه- با حضور چند تن از مسولین بانک کشاورزی استان خراسان رضوی در دفتر فرماندار شهرستان فیروزه ، مظفری به عنوان رئیس جدید بانک کشاورزی شعبه...