وزیر راه: نباید مکان مسکن مهر را به انبار آدم ها تبدیل کنیم...

وزیر راه: نباید مکان مسکن مهر را به انبار آدم ها تبدیل کنیم وزیر راه و شهرسازی گفت: نباید مکان مسکن مهر را به انبار آدم ها تبدیل کنیم، احساس امنیت مهمترین مساله مسکن مهر است. وی در پاسخ به این سوال ک...