آخرین خبر در مورد فرماندار نیشابور

آخرین خبر در مورد فرماندار نیشابور: نامنی: انتصاب من در حد گمانه‌زنی است، پیشنهادی نشده است مروی: سه گزینه بومی روی میز است تسنیم:مدیرکل تعاون روستایی خراسان ‌رضوی گفت: هنوز پیشنهادی در زمینه فرماندا...

قحط الرجال یا فرصت طلبی فردی

قحط الرجال یا فرصت طلبی فردی: آیا فرماندار نیشابور این بار از سبزوار می آید؟ گزینه ی فرمانداری نیشابور کیست؟ از جانب چه کسی حمایت می شود؟ آیا «استاندار» از جایگاه قوه ی مجریه دفاع می کند یا زیاده خوا...