عرق بیدمشک بخور تذکر لسانی بده(طنز)

عرق بیدمشک بخور تذکر لسانی بده سلام بر شما که ستون آزاد را برای مطالعه برگزیده اید. این هفته همچین گریپاچ هستم اساسی! – جان؟! (همین اول کار از اتاق فرمان دارد گیر می دهند) – اونی که نوشتی گریپاژ درست...