بازی کامپیوتری ضد موسوی، کروبی و خاتمی!...

بازی کامپیوتری ضد موسوی، کروبی و خاتمی! «فتنه را بگیر»، «بازگشت مختار»، «سقوط موسوی»، «شلیک به مرتد» و «جدال با فتنه گران»! بازیهای کامپیوتری هستند که درونمایه ای با مضامین مبارزه با «فتنه گران» دارد...

غلامعلی حداد عادل: شرایط سختی داریم، حامیان موسوی کمک کنند...

غلامعلی حداد عادل: شرایط سختی داریم، حامیان موسوی کمک کنند غلامعلی حداد عادل٬ با اعلام اینکه جمهوری اسلامی «دوران سختی» را می گذراند از حامیان میرحسین موسوی خواست به نظام کمک کنند. به گزارش خبرگزاری ...