موانع مهرورزی در جهان

موانع مهرورزی در جهان دوستان خوبم سلام.سال ۹۳روبه پایان است، سالی که برای جهانیان عمدتا سال خوبی نبود.نگاهی به پاره ای از حوادث و فجایع اتفاق افتاده در این سال این واقعیت تلخ را تایید می نماید.تشکیل ...