توماس مور و مدینه فاضله

توماس مور و مدینه فاضله توماس مور در سال ۱۴۷۸ میلادی در یک خانواده ونیزی الاصل که سالها پیش به انگلستان نقل مکان کرده بودند در لندن متولد شد . پدرش در شورای پادشاهی قاضی واز نجیبان درجه دوم بود . توم...