ممنوعیت ذبح دام در منازل

ممنوعیت ذبح دام در منازل رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور از ممنوعیت کشتار دام در معابر و منازل و آمادگی کشتارگاه ها ،جهت کشتار دام و نظارت برذبح شرعی نذورات مردم در روز عید قربان خبر داد. علی سلیم...