مقام چهارم سنگ نوردی آسیا به آتش نشان نیشابوری رسید...

مقام چهارم سنگ نوردی آسیا به آتش نشان نیشابوری رسید آتش نشان نیشابوری «حمید رضا توزنده جانی» سنگ‌نورد شایسته کشورمان از کسب مدال بازماند و به مقام چهارم اکتفا نمود. در جریان رقابت‌های سنگ‌نوردی ساحلی...