بازخوانی جنبش صنفی معلمان در سال ۱۳۴۰

به بهانه ۱۲ اردیبهشت ؛ روز معلم بازخوانی جنبش صنفی معلمان در سال ۱۳۴۰ «معلم اند، نه اخلال گر» از اولین اعتراضات وسیع و تاثیرگذار معلمان ایران که برای مطالبات صنفی و احقاق حقوق خود به خیابان‌ها آمدند،...