سکوت موسیقی در نیشابور شکست

سکوت موسیقی در نیشابور شکست معرفی برگزیدگان جشنواره موسیقی مقامی و سنتی دوازدهمین جشنواره موسیقی مقامی وسنتی نیشابور«یادمان استاد پرویز مشکاتیان» با استقبال مردم و معرفی برگزیدگان در فرهنگسرای سیمرغ ...