معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی در مراسم معارفه ی فرماندار فیر...

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی در مراسم معارفه ی فرماندار فیروزه: فرماندار باید مدیریت کند نه اینکه مدیریت شود مدیرانی که توانایی لازم را ندارند و نمی توانند با سیاست های دولت همراه شوند عرص...