امام جمعه نیشابور

امام جمعه نیشابور: فیلترینگ را قرآن مطرح کرده است به گزارش خبرگزاری فارس، امام جمعه نیشابور در نماز جمعه این شهر اظهار کرد: امروز یکی از مشکلات جامعه مشکلی است که در تولید نسل داریم، ما دچار رشد منفی...